S-ryhmän johtajaseniorit ry

Yhdistyksen tarkoitus:

  • Yhdistyksen tarkoituksena on tuoda jäsentensä elämään lisäarvoa ja uusia kokemuksia yhteisten kanssakäymisten myötä.  Yhdistys toimii jäsentensä ja eri sidosryhmien yhdyssiteenä sekä edistää kokemusperäisen tiedon keruuta ja taltiointia työstä S-ryhmän piirissä.

Yhdistys:

  • Edistää omalla toiminnalla S-ryhmän vastuullisuutta ja mainetta jäsentensä ja järjestämiensä tilaisuuksien kautta.
  • Toimii yhdyssiteenä S-ryhmän sidosryhmien ja kumppaneiden kesken
  • Toimii yleishyödyllisenä yhdistyksenä järjestäen esitelmä- ja keskustelutilai-suuksia, teematapaamisia, tutustumismatkoja.  Yhdistys kerää ja taltioi tietoa S-ryhmän piirissä työskennelleiltä eläkeläisiltä ja sidosryhmiltä.

Yhdistyksen jäsenet ovat:

  • S-ryhmässä vastuunalaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä työskennelleitä ja S-ryhmästä eläkkeelle siirtyneitä henkilöitä.

Yhdistykseen kuuluu n.170 S-ryhmän johtajasenioria.  Yhdistys täytti 60 vuotta 12.10.2014.

S-Pankki
S-Kanava
Sokos Hotels