Vuosikokous Ässäkeskuksessa ja etänä

5.4.2023

Vuosikokous 2023 järjestettiin taas fyysisenä kokouksena Ässäkeskuksessa ja kokousta edelsi pääjohtaja Hannu Krookin katsaus S-ryhmän kehityksestä. (Esitys liitteenä kuvan alapuolellla) Paikan päällä oli 21 yhdistyksen jäsentä ja etäyhteydellä kokoukseen osallistui viisi jäsentä eli yhteen 26 osallistujaa, kun edellisvuonna vastaavan verkkovuosikokouksen osallistujamäärä oli 37.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Veikko Autio ja sihteerinä Irja Simola. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Harry Malmberg ja Pekka Sääskilahti.

Kokousaineistossa puheenjohtaja Risto Korkka esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen. Jäsenistön lukumäärä oli vuoden alussa 166 henkilöä ja vuoden lopussa 167 henkilöä. Yhdistyksessä oli vuoden lopussa 53 yli 80-vuotiasta jäsentä (31 %). Jäsenistä 73 oli iältään 70–79 vuotta (44 %).  Alle 70-vuotiaita jäseniä oli 413 (25%)..

Jäsentapahtumiin (9 kpl) osallistui kaikkiaan 344 henkilöä (edv. 5 jäsentapahtumaa/129 henkilöä). Keskimäärin jäsentapahtumiin osallistui 38 henkilöä (edv.26). Määrä kasvoi merkittävästi koronatilanteen jälkeen.

Ajasta ikuisuuteen siirtyi toimintavuoden aikana kolme jäsentä. Uusia jäseniä liittyi vuoden 2022 aikana neljä.

Toimintakertomuksen lisäksi esiteltiin tilinpäätös tilikaudelta 2022 ja toiminnantarkastajien lausunto. Tilikauden tulos osoitti 370,76 euroa ylijäämää. Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus.

Esittelyaineistossa käytiin läpi vuoden 2023 päivitetty toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Samoin esiteltiin vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valotettiin hallituksen strategia- ja suunnitteluprosessia. Vuoden 2024 jäsenmaksun kokous vahvisti jäsenmaksun esityksen mukaisesti 30,00 euroksi.

Lisäksi esiteltiin tiivis yhteenveto jäsentutkimuksen tuloksista sekä uutena asiana ehdotus jäsenmatrikkeliksi. Kokouksessa esiteltiin myös suunnitelma aktiivisemmasta yhteydenpidosta niihin jäseniin, jotka eivät ole osallistuneet yhdistyksen toimintaan.

Nimeämistoiminkunta ehdotti seuraavia henkilöitä hallituksen jäseniksi:

Puheenjohtajana jatkaa kauppaneuvos Risto Korkka ja varapuheenjohtajaksi toimikunta ehdotti uutena jäsenenä toimitusjohtaja Eero Raappanaa.

Hallituksen jäseninä jatkavat jakelujohtaja Matti Kovanen, toimialajohtaja Tapani Kärkkäinen, päätoimittaja ja viestintäpäällikkö Ralf Nyberg, KTM Kirsi Rosenblad ja tietohallintojohtaja Irja Simola. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.


Toiminnantarkastajina jatkavat Jorma Koistinen ja Mauri Söderlund sekä varatoiminnantarkastajana Jouko Vuoti.

Hallitus ehdotti nimeämistoimikunnan jäseniksi valittavaksi kauppaneuvos Matti Niemi ja toimitusjohtaja Pekka Sääskilahti. Toimikunnan sihteerinä toimii yhdistyksen sihteeri.